IGLANDSVIK NÆRINGSPARK

Kundenavn:                                                                  Havstjerna Eigedom

Type prosjekt:
Kontor, treningssenter

Kvm/størrelse:
1000 kvm

Vi har levert:
Interiørarkitektur, prosjektering samt produksjon og montering av: Innredning, overflater, dekor, skilting m.m.